Tavlebygging

Instalasjon

Drammen Automasjon AS har ett tavle bygger verksted for montering og bygging av enkle styretavler til automasjons anlegg.

Vi har også dyktige samarbeidspartnere som lager mer kompliserte styretavler. Vi har derfor mulighet til å påta oss store og små oppdrag.

Vi har fokus på å lage tavler som er godt dokumentert og merket, slik at idriftsettelse og service kan bli gjennomført på en god måte.

Da vi sitter på god kunnskap om hvordan de forskjellige komponentene fungerer i ett automasjons anlegg, har vi ett meget godt grunnlag for å lage  riktige tavler og få testes disse på en tilfredsstillende måte.

På denne måten håper vi at vi kan hjelpe våre kunder til å ha ennå mindre feil på tavler når disse skal driftsettes.