Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumentasjon i moderne automasjonsanlegg kan være veldig omfattende.

Drammen Automasjon AS lager dokumentasjon som benyttes i alle ledd. Fra engineering, idriftsettelse og bruk av ditt automasjons anlegg.

Vi har stor fokus på vår intern dokumentasjon og jobber med å bli en ennå bedre leverandør av denne tjenesten.

Eksempler på type dokumentasjon vi leverer er:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Kabinett layout
 • En linje skjema 230VAC
 • En linje skjema 24VDC
 • Detalj arrangement PLS
 • Sub Block diagram
 • Nettverk topologi
 • IAT/FAT prosedyre
 • Igangkjøringsprosedyre
 • Brukermanual
 • Slutt kontroll skjema

Graden av dokumentasjon blir tilpasset hver enkelt kundes behov.

Som tegnings verktøy bruker vi AutoCAD Electrical.