Referanser

Ole Bjørn Jacobsen, Innkjøper Drammen Yard:

Drammen Yard AS designer, beregner og produserer kabelkaruseller med komplett leggelinje for klienter «world wide».

«Våre installasjoner benyttes både til on og offshore prosjekter. Karusellene er typegodkjent av Det Norske Veritas. I forbindelse med levering av våre kabelkaruseller er vi avhengig av dyktige leverandører med spesial kompetanse. Drammen Automasjon besitter god kompetanse på PLS programmering, engineering og nettverk design. De er for Drammen Yard en god medspiller som gjør vårt produkt meget interessant for kabelaktører over hele verden.»

 

Thomas Pettersen, Daglig leder Powercontrol AS:

Powercontrol AS er leverandør av elektrotavler for alle formål.

«Vi har siden 2012 hatt et samarbeid med Drammen Automasjon for programmering for våre prosjekter mot Jernbaneverket og Oslo sporveier. Drammen Automasjon besitter flere dyktige medarbeidere som har god kompetanse på PLS programmering og nettverk oppsett. Samarbeidet har resultert i at vi nå kan ta på oss større og mer avanserte oppdrag innenfor automasjon. Vi kan på det sterkeste anbefale Drammen automasjon som en dyktig automasjons partner.»

 

Tommy Gregersen , Teknisk leder Vajda Papir:

Vajda Papir produserer toalett og tørkeruller for det nordiske markedet.

«I vår bedrift har vi mye maskinelt og automatisert utstyr, som krever god PLS og automasjons kompetanse. Det er meget kritisk for oss at vi har en pålitelig og velfungerende maskinpark for å unngå driftsstans. Derfor har vi flere gode automatikere og ingeniører som vedlikeholder vår maskinpark. Likevel oppstår det av og til situasjoner som krever spesial kompetanse som går utover vår kapasitet. Vi har siden 2014 benyttet Drammen Automasjon som en lokal leverandør at denne spesialkompetansen der våre teknikere ser behov for hjelp. Drammen Automasjon besitter flere dyktige medarbeidere og et nettverk av samarbeidspartnere som har utmerket kompetanse på PLS og prosessforståelse. De setter seg raskt inn i problemstillinger har oppstått. Dette har vært med på å bidra til en bedre driftskapasitet det siste året. Vi ser frem til flere gode år med samarbeid med Drammen Automasjon.»