Forvik ferjekai

Drammen Automasjon har levert styresystemet til Forvik ferjekai. Styrekabinett ble levert høsten 2014, og ble satt i drift Januar 2015.

Forvik agregat