Røra

Gjennom sitt mål om å være en fremtidsrettet bedrift har Røra fabrikker innsett sitt behov for kontinuerlig optimalisering av produksjonen gjennom automatisering av prosessen.

Drammen Automasjon har vært delaktig i denne prosessen gjennom oppsett av nytt nettverk og SQL loggesystem.

Vi har også vært involvert i service og oppgraderinger på produksjons utstyret.