Nel Hydrogen

Drammen Automasjon har i flere år vært en leverandør av Nel Hydrogen for programmering og utviklings tjenester.

Vi har opparbeidet oss god kunnskap om prosessene, og har programmert flere av anleggene til Nel Hydrogen.

Idriftsetting og service på anlegget leveres også ved behov.

Kundeforholdet er løpende.