Kabel karusell for DOL 2

Med Drammen Yard som kunde har vi levert komplett styring for kabelkarusell for Siem Aimery og andre label leggings fartøyer.

Siem Aimery er en båt som er bygd for det ene formål å legge kabler på sjøbunnen. Løsningen er fullt integrert med kabel trekkemaskiner og cabel chute.

Alt styres fra to kontroll stoler i kabel kabinen. Løsningen er full automatisert, med mulighet for manuelle justeringer fra operatør.

Drammen Automasjon har vært med fra begynnelsen av prosessen, og har derfor vært involvert i oppbygging av funksjonalitet og løsning for styresystemet. Vi har levert komplette styreskap for begge karusellene med tilhørende dokumentasjon.

Båten ble satt i drift våren 2016