Drammen Automasjon har hatt flere automatikere som har bidratt med loop testing på prosess modulen på Stord og Egersund.

Oppdraget har vart fra desember, og avsluttes i Februar.