Ulvinntunellen

Drammen Automasjon er valgt som leverandør av SRO 3 og SRO 4 på den nye jernbanestrekningen langset – Kleverud.

SRO 3 er et kontrollsystem som håndterer alle drifts tekniske alarmer og hendelser. Dette gir vedlikeholdspersonale en totaloversikt over alle feil og hendelser i hele anlegget. Kontrollsystemet kan nås fra hvert teknisk hus på strekningen.

SRO 4 håndterer den kritiske styringen av rømnings vifter og brannstyring av Ulvinntunnellen. Den håndterer også kommunikasjon opp mot togleder og driftssentral elkraft.

Engineering startet opp i Januar 2015. Strekningen settes i drift November 2015.

Testing av funksjonalitet

Commisioning