Instalasjon

Prosjektet startet opp høsten 2013, og ble ferdigstilt Feb 2014.

Gammel skriver er byttet ut med PU logger som hentes ut på USB minnepenn.

Kabinett og hardware ble sammenstilt og testet i våre lokaler før det ble montert ved siden av gammel Pasteur hos Aass.

Gammel kabling ble dette byttet ut, og erstattet med nye ledninger som tilfredsstiller dagens krav. Nytt sett med tegninger ble laget for fullstendig dokumentasjon av det nye skapet, samt kabelføring ut til instrumenter og motorer.

Systemet styres nå fra et HMI touch panel med halvautomatisk styring, og forlenger levetiden med mange år.