• Production_of_cheese_1

  Næringsmiddelindustri

  Vi har utført omfattende leveranser og ombyggings prosjekter til bryggerier og syltetøys produsenter

 • Asko-Midt-norge

  Byggautomasjon

  Sammen med Eaton, leverer vi X-comfort spesialkompetanse, og er en del av deres support team.

 • 2014-01-21-16.29.44

  Maskinkontroll

  Vi har flere års erfaring med automatisering av maskinelt utstyr i inn og utland

 • Offshore

  Maritimt & offshore

  Drammen Automasjon har levert programmerings og ingeniør tjenester for Cameron og Honeywell på diverse prosjekter.

 • Infrastuktur

  Infrastruktur

  Drammen Automasjon har over flere år opparbeidet seg kunnskap som leverandør til Jernbaneverket og Oslo Sporveier. Vi har også levert ferjekai løsninger for Statens veivesen.

 • 17-02-2015 17-27-06

  Miljø teknologi

  Vi har gjennom flere år jobbet med hydrogen utstyrsprodusenter, og har opparbeidet oss god kompetanse på fagområdet.