Drammen Automasjon er valgt som leverandør av kontrollsystem for håndtering av driftstekniske alarmer på den nye jernbanestrekningen Langset – Kleverud.

Les mer: http://samferdselinfra.no/bane/nytt-kontrollsystem-pa-strekningen-langset-kleverud/