Drammen Automasjon AS er nå Laugstol AS /avd Drammen

Les referanser

Bransjer

Drammen Automasjon AS er kjøpt opp av Laugstol AS og viderefører alle tjenester og prosjekter inn i Laugstol AS. www.laugstol.no  tlf : 35 51 61 30      

Mer om bransjer

Aktuelt

Tjenester

Drammen Automasjon tilbyr tjenester innen tavlebygging, konsulentvirksomhet, service, dokumentasjon, engineering og programmering. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd og bruker derfor systemverktøy for å forenkle engineering av våre automasjonsanlegg.

Kontakt

Drammen Automasjon AS ble januar 2018 kjøpt opp av Laugstol AS og er nå videreført som egen automasjonsavdeling i Laugstol AS. Vi skal fortsette som vanlig med å levere komplette automasjonsløsninger til industri, olje&gass og maritim sektor. Vi leverer også automasjon og engineeringstjenester på konsulentbasis ved konkrete behov.